Kişisel Gelişim

Aile Dizimi Terapisi Nedir? Geçmişin Bağlarını Çözebilir Mi?

Bu yazıda neler var?
 • Aile dizimi terapisi nedir?
 • Aile dizimi terapisi nasıl yapılır?
 • Aile dizimi terapisi hakkında 27 gerçek

Aile dizimi terapisi, aile konstelasyonu veya bir diğer adıyla Hellinger terapisi, 1990’larında Bert Hellinger tarafından geliştirilmiştir.

Aile dizimi terapisi bir kuşaklararası aile terapi yöntemidir. Bu yaklaşım, aile geçmişi ve genetikten gelen psikolojik etkileri inceleyerek, kişinin kendi içindeki gelişimini engelleyen unsurları tanımlamasına ve bu engelleri aşmasına yardımcı olur.

Bu süreçte, aile konstelasyonu uzmanı, hastadan aile üyeleriyle olan ilişkilerini etkileyen belirli olayları (kaza, ölüm gibi) sorar. Daha sonra hasta, terapide kullanılacak aile üyelerinin sembolik temsilcilerini seçmeye davet edilir. Ayrıca, terapi genellikle bir grup ortamında uygulandığı için, grup üyeleri arasından da temsilciler seçilir.

hellinger terapisi

Hasta, bu terapide kullanılan kişileri (yani kendisinin ve aile üyelerinin sembolik temsilcilerini) bir düzene yerleştirir ve ardından bu düzeni dışarıdan gözlemler. Takım yıldızı gözlemi denir. Bu gözlem, aile konstelasyonu uzmanı tarafından yönlendirilir. Uzman, hastayı, temsilcileri ve diğer katılımcı olmayan grup üyelerini yönlendirerek, belirli çözüm ritüelleri ile ortaya çıkan tıkanıklıkları gidermelerine yardımcı olur.

Sorun çözüldükten sonra, hasta temsilcinin yerini alabilir ve aile ilişkilerindeki değişiklikleri hissedebilir.

Bu yazı da aile dizimi terapisi nedir ve aile dizimi terapisi nasıl yapılır, konstelasyon nedir ve köken aile açılımı gibi konulara değineceğiz. Hazırsanız, başlayalım:

Aile Dizimi Terapisi Nedir?

Aile dizimi terapisi, bireylerin ataerkil ve matemli geçmişleri ile ilişkilerini ve bu ilişkilerin şu anki yaşam deneyimlerine nasıl etki ettiğini keşfetmeyi amaçlar. Terapi, aile üyeleri arasında görünmez bağlar ve bu bağların bireysel davranışlar, duygusal durumlar üzerindeki etkilerini inceler. Terapi genellikle gruplar halinde gerçekleştirilir ve katılımcılar, bir kişinin aile üyelerini temsil ederek, kişinin üzerinde çalıştığı konulara dair yeni perspektifler ve çözümler sunar.

Aile konstelasyonu, aile içerisindeki gizli bağları ve dinamikleri ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır. Hellinger, aile bireyleri arasında bilinçdışı bir “aile ruhu” olduğunu ve bu ruhun, aile içindeki her bireyin davranışlarını ve duygusal durumlarını etkilediğini öne sürer. Terapi, aile üyeleri arasındaki bu görünmez bağları ve aile içinde yer alan bireylerin birbirleri üzerindeki bilinçdışı etkilerini açığa çıkarır.

aile dizimi terapisi nasıl yapılır

Hellinger terapisi genellikle grup seansları şeklinde yürütülür. Bir terapist yönetiminde, katılımcılar diğer aile üyelerini temsil ederler. Bu temsilciler, aile içindeki farklı kişilerin rollerini üstlenir ve aile dizilimini fiziksel olarak canlandırırlar. Bu süreçte, katılımcıların konumları ve aralarındaki mesafeler, aile içindeki ilişkilerin niteliğini ve bireyler arasındaki duygusal bağları simgeler.

Kök aile açılımı nedir?

Kök aile açılımı” terimi, aile dizimi terapisinde sıklıkla kullanılır ve bir bireyin köken ailesi, yani biyolojik ailesi ile ilgili geçmiş deneyimlerin ve olayların, o bireyin mevcut davranışları, duygusal durumları ve yaşam deneyimleri üzerindeki etkilerini keşfetme sürecini ifade eder.

Bu süreç, bireylerin ailelerinde yaşanan önemli olayları ve bu olayların bireyler üzerindeki uzun vadeli psikolojik etkilerini anlamalarını sağlar. Kök aile açılımı, aşağıdaki gibi çeşitli yönleri kapsar:

 • Geçmiş Travmalar ve Dinamikler: Aile içinde yaşanmış olan travmatik olaylar veya süregelen dinamiklerin nasıl devam ettiğini ve bireyler üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak.
 • Reddedilmiş veya Göz Ardı Edilmiş Aile Üyeleri: Ailedeki bireyler arasında dışlanmış veya unutulmuş kişilerin tespit edilmesi ve bu durumun aile üzerindeki etkilerinin incelenmesi.
 • Kalıtsal Sorunlar: Kuşaktan kuşağa aktarılan davranış kalıpları, inançlar ve sağlık sorunları gibi konuların incelenmesi.

Terapi Sürecinde Kök Aile Açılımı

Aile dizimi terapisi sırasında, terapist katılımcılardan bir veya birden fazla aile üyesini temsil etmelerini isteyebilir. Bu temsilciler, danışanın aile yapısı içinde belirli kişilerin rollerini üstlenir. Dizilim sırasında bu temsilciler arasındaki etkileşimler, danışanın ailesi içindeki gizli veya açık olmayan ilişkileri ve dinamikleri ortaya çıkarabilir.

Faydaları

Kök aile açılımı sayesinde bireyler:

 • Farkındalık Kazanır: Kendilerini ve ailelerini daha iyi anlama fırsatı bulurlar.
 • Çözüm Bulur: Geçmişten gelen ve şimdiki yaşamı etkileyen sorunlara çözüm bulabilirler.
 • Duygusal İyileşme Sağlar: Aile içindeki yaraların iyileşmesine yardımcı olur ve daha sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlar.

Kök aile açılımı, bireyin hem kişisel hem de ailevi anlamda daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürmesine olanak tanıyan önemli bir terapi sürecidir. Bu, bireylerin geçmişlerini anlamaları ve mevcut yaşamlarını bu bilgiler ışığında daha iyi yönlendirmeleri için değerli bir araçtır.

Aile konstelasyonu terapisi hangi durumlar için kullanılır?

 • İlişki problemleri ve çatışmaların çözümü.
 • Geçmiş travmaların işlenmesi ve iyileştirilmesi.
 • Yas ve kayıp süreçlerinin yönetimi.
 • Depresyon ve anksiyete belirtilerinin hafifletilmesi.
 • Bağımlılık davranışlarının üstesinden gelme.
 • Kronik sağlık problemlerinin psikolojik etkileri.
 • İş ve finansal istikrarsızlıkların araştırılması.
 • Kişisel gelişim ve öz-farkındalık artırma.
 • Ebeveynlik zorluklarının giderilmesi.
 • Genel duygusal ve psikolojik denge sağlama.
 • Aile içi sıkıntılı durumların üstesinden gelme.
 • Eşler arası şüpheye düşme.
 • Aile bireylerine karşı saldırgan olma.

Aile dizimi terapisi nasıl yapılır?

Aile dizimi seansları, bir terapistin yönlendirmesiyle, bireylerin aile üyeleri veya diğer önemli kişilerin rollerini üstlenerek bir “aile dizilimi” kurmalarını içerir. Katılımcılar, fiziksel olarak temsil ettikleri kişiler arasındaki mesafeler ve yönler gibi unsurları kullanarak, aile içindeki ilişkilerin yapılandırılmasına yardımcı olur. Bu süreçte, genellikle katılımcılar bilinçaltı duyguları ve dinamikleri yansıtır, böylece gizli kalmış bağlantılar ve etkileşimler açığa çıkar.

Kendi deneyimlerimden yola çıkarak sizlere aile dizimi terapisi nasıl yapılır detaylıca açıklamak istiyorum:

Ben bir terapist olarak Aile Dizimi Terapisi‘ni uygularken, sürecin derinliklerine inmeyi ve katılımcıların aile içindeki dinamiklerle olan ilişkilerini aydınlatmayı amaçlarım. Bu terapi, bireylerin aile yapıları içinde yaşamış oldukları bağları ve bu bağların bireysel davranışlar ve duygusal durumlar üzerindeki etkilerini gözler önüne serer. İşte bu sürecin adımları:

1. Hazırlık Aşaması

Terapi seansını başlatmadan önce, katılımcılarla ön görüşme yaparak aile tarihleri hakkında bilgi toplarım. Bu bilgiler, terapi sürecinde kimlerin temsil edileceğini ve hangi aile dinamiklerinin üzerinde durulacağını belirlememde kritik önem taşır.

2. Temsilcilerin Seçimi

Seansa katılan danışan, kendi aile üyelerinden bazılarını temsil etmek üzere diğer katılımcıları seçer. Bu seçim sırasında, danışanın bilinçaltı çekimlerine ve duygusal bağlarına dayanarak kimin hangi aile üyesini temsil edeceğine karar verilir. Bu aşama, terapi sürecinin başarısında önemli bir rol oynar.

3. Dizilim Oluşturma

Danışanın yönlendirmesiyle, temsilciler belirlenen alana konumlandırılır. Her temsilcinin pozisyonu, yönü ve birbirleriyle olan mesafeleri, aile içindeki ilişkileri ve duygusal bağları simgeler. Bu dizilim, aile dinamiklerinin fiziksel bir haritası olarak işlev görür.

4. İşlem Süreci

Dizilim kurulduktan sonra, temsilciler genellikle aile üyelerinin duygusal ve fiziksel deneyimlerini yansıtmaya başlar. Bu sırada, temsilciler arası etkileşimleri gözlemleyerek ve yönlendirerek, aile içi çatışmaların ve blokajların üstesinden gelinmesine yardımcı olurum. Bu süreçteki her etkileşim, çözümlenmesi gereken derin duygusal ve bilinçaltı meseleleri ortaya çıkarabilir.

5. Çözüm ve Entegrasyon

Aile dizimi terapisi, genellikle katılımcıların ve danışanın, aile içindeki ilişkiler ve geçmiş olaylar hakkında yeni içgörüler kazanmalarıyla sonuçlanır. Seans sonunda, bu içgörülerin danışanın şimdiki yaşamına nasıl entegre edilebileceği üzerine konuşuruz. Amaç, danışanın bu yeni anlayışları kullanarak daha sağlıklı ilişkiler kurması ve kişisel refahını artırmasıdır.

6. Değerlendirme ve Takip

Her seansın ardından, danışanın deneyimlerini değerlendirir ve gerekiyorsa ek seanslar planlarız. Bu süreç, danışanın terapi sonuçlarını hayatına tam olarak entegre edebilmesi için kritik öneme sahiptir.

Aile Konstelasyonu Faydaları Nelerdir?

Aile dizimi terapisi, katılımcılara aile içinde ve kişisel hayatlarında derinlemesine anlayışlar sağlar. Bu terapiyle sağlanan faydalar şunları içerir:

 • Duygusal Çözümleme: Aile içindeki geçmiş travmaları ve gerginlikleri çözümleyerek bireylerin duygusal yüklerini hafifletir.
 • İlişkilerin İyileştirilmesi: Aile üyeleri arasında daha sağlıklı ilişkiler kurulmasına yardımcı olur.
 • Kişisel Farkındalık: Bireylerin kendi iç dünyalarını ve aile dinamiklerini daha iyi anlamalarına olanak tanır.

Tehlikeleri var mı?

Her terapi yöntemi gibi, aile dizimi terapisinin de potansiyel riskleri ve eleştirileri bulunmaktadır:

 • Bilimsel Destek Eksikliği: Aile dizimi, geleneksel bilimsel metodolojilerle desteklenmemiş olup, bazı çevrelerce eleştirilmektedir.
 • Yanlış Uygulama Riskleri: Eğitimsiz veya deneyimsiz terapistler tarafından uygulandığında, yanıltıcı sonuçlar doğurabilir veya mevcut duygusal sorunları kötüleştirebilir.

Kimler İçin Uygundur?

Aile dizimi terapisi, özellikle aile içi ilişkilerde süregelen sorunlar yaşayan, geçmişteki olaylardan etkilenen veya kişisel tarihlerinde çözülmemiş konuları olan bireyler için uygundur. Ayrıca, genel psikoterapi yöntemlerinden fayda görmeyenler için alternatif bir yaklaşım sunar.


Aile dizimi terapisi, köklü ve karmaşık aile sorunlarını çözme potansiyeline sahip ilginç ve etkileyici bir terapi şeklidir. Ancak, bu terapiye başlamadan önce, alanında uzman ve deneyimli bir terapist ile çalışmanız önemlidir. Bu, terapinin etkinliğini maksimize etmek ve olası negatif sonuçlardan kaçınmak için kritik öneme sahiptir.

Aile dizimi hakkında 27 gerçek

NoGerçek
1Aile dizimi, Alman psikoterapist Bert Hellinger tarafından 1990’larda geliştirilmiştir.
2Temel amaç, aile içindeki kopmuş bağları onarmaktır.
3Terapi genellikle grup seansları şeklinde yürütülür, ama bireysel seanslar da mümkündür.
4Katılımcılar, terapide genellikle aile üyeleri veya önemli kişileri temsil ederler.
5Aile dizimi, bireyin aile içi yerini ve rolünü daha iyi anlamasına yardımcı olur.
6Psikolojik hastalıkların ve davranış bozukluklarının nedenleri genellikle kuşaklar ötesine dayandırılır.
7Terapi, genellikle katılımcıların fiziksel olarak birbirlerine konumlandırılmasıyla yapılır.
8Duygusal çözülme sağlaması için geçmişte yaşanmış travmatik olaylar incelenir.
9Terapist, seans sırasında çok az müdahalede bulunur, süreç büyük oranda katılımcıların etkileşimine bırakılır.
10Aile dizimi, bireyin ataerkil geçmişle yüzleşmesini sağlar.
11Bireysel iyileşme, ailenin toplu iyileşmesine katkıda bulunabilir.
12Aile dizimi, genellikle derin duygusal deneyimler yaşatan bir terapi şeklidir.
13Seanslar, bireylerin aileleriyle ilgili yeni içgörüler kazanmalarını sağlar.
14Bazı durumlarda, terapi aile içi ilişkilerde yeni başlangıçlar yapılmasına vesile olur.
15Aile üyeleri arasındaki güven ve bağlılık duygularını güçlendirir.
16Çözüm süreci, aile üyeleri arasındaki suçlama ve yargılama duygularını azaltabilir.
17Katılımcılar genellikle aile diziminde “temsili” rol alırlar.
18Terapi, birçok kültürde ve sosyal yapıda uygulanabilir.
19Aile dizimi, bireylerin ataerkil bağlarını anlamalarına yardımcı olur ve onları bu bağlardan özgürleştirebilir.
20Terapi sırasında, katılımcılar genellikle fiziksel temsilciler veya nesneler kullanarak aile üyelerini canlandırırlar.
21Aile dizimi, evrensel bir terapi yöntemi olarak kabul edilir ve birçok farklı dilde ve kültürde uygulanmaktadır.
22Terapinin etkinliği bireysel deneyimlere göre değişiklik gösterir.
23Aile dizimi, özellikle bireyin kendi aile geçmişi ile ilgili bilinçdışı bağları çözümlemesi açısından etkilidir.
24Terapi, çoğunlukla olumlu dönüşler alsa da, bazı durumlarda kişisel sıkıntı ve stres yaratabilir.
25Aile dizimi, dünya genelinde birçok psikoterapist ve danışman tarafından uygulanmaktadır.
26Terapi süreci, bireylerin aile ilişkilerine yeni bir perspektiften bakmalarını sağlar.
27Aile dizimi, bireyin geçmişte yaşadığı ve çözümlenmemiş olaylardan kurtulmasına yardımcı olur.

Aile dizimi terapisi hakkında sıkça sorulan sorular

1. Aile dizimi terapisi güvenli midir?

Aile dizimi terapisi, deneyimli bir terapist eşliğinde ve katılımcının duygusal hazırlıklarına uygun şekilde gerçekleştirildiğinde güvenlidir. Ancak, derin duygusal sorunları ve geçmiş travmaları gündeme getirebileceği için, kişinin bu sürece hazır olması önemlidir.

2. Aile dizimi terapisinin etkileri ne kadar sürede görülür?

Aile dizimi terapisinin etkileri kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bazı katılımcılar terapi seansı sırasında hemen rahatlama hissederken, bazıları için anlayış ve değişimlerin entegre edilmesi zaman alabilir.

3. Herkes için uygun mudur?

Aile dizimi terapisi, çoğu insan için faydalı olabilir, özellikle aile içi ilişkilerdeki sorunlar veya geçmişten gelen yüklerle başa çıkmak isteyenler için. Ancak, ciddi psikolojik rahatsızlıkları olanlar veya duygusal olarak kararsız olan kişiler bu terapiyi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmalıdır.

4. Aile dizimi terapisi ne kadar sıklıkla yapılmalıdır?

Terapi sıklığı, danışanın ihtiyaçlarına ve terapiden aldığı yanıtlara bağlıdır. Bazı durumlarda tek bir seans yeterli olabilirken, diğer durumlarda düzenli seanslar gerekebilir.

5. Aile dizimi terapisi çevrimiçi olarak yapılabilir mi?

Evet, aile dizimi terapisi çevrimiçi olarak da yapılabilir. Ancak, bu durumda terapistin yönlendirmesi ve katılımcıların etkileşimi daha planlı ve kontrollü olmalıdır.

6. Bu terapi sırasında gerçek aile üyelerimin katılması gerekir mi?

Hayır, aile dizimi terapisi genellikle “temsilciler” kullanılarak yapılır. Temsilciler, danışanın gerçek aile üyelerini sembolize eder ve genellikle diğer katılımcılardan seçilir.

7. Aile konstelasyonunda fiziksel temas olur mu?

Aile dizimi terapisinde genellikle fiziksel temas minimaldir veya hiç yoktur. Temsilciler, fiziksel mesafelerini ve pozisyonlarını kullanarak aile içi dinamikleri ifade ederler.

8. Terapi sonrası ne tür destekler sağlanır?

Çoğu terapist, aile dizimi terapisi sonrasında danışanlara duygusal destek ve yönlendirme sağlar. Gerekirse, ek terapi seansları veya başka tür destekler önerilebilir.

Bu sorular ve cevaplar, katılımcıların aile dizimi terapisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlayacak ve olası endişelerini gidermeye yardımcı olacaktır. Bu bilgileri bölümünüze eklemek, okuyucularınıza terapi süreci hakkında daha kapsamlı bir anlayış sunacaktır.

Aile dizimi terapisi nasıl yapılır konulu yazımızda kullanılan kaynaklar:
Familienstellen
What is Family Constellations?
Family Constellation Therapy: Do We Share Our Family’s Fate?

Bu gönderiyi puanla

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu