Psikoloji

Bert Hellinger Hayatı ve Aile Dizimi Terapisi

Bert Hellinger ve Aile Dizimi: Modern Psikoterapide Devrim

Bu yazıda neler var?
 • Bert Hellinger Kimdir?
 • Hellinger Terapisi Nedir?
 • Bert Hellinger Kitapları ve Alıntıları

Bert Hellinger, 20. yüzyılın sonlarında ve 21. yüzyılın başlarında psikoterapi dünyasında derin izler bırakmış bir Alman psikoterapisttir. Hellinger, psikoterapi dünyasında adından sıkça söz ettiren, özellikle aile dizimi yöntemiyle tanınır.

Bert Hellinger’in geliştirdiği Hellinger terapisi ve aile dizimi yöntemi, dünya çapında birçok terapist ve danışan tarafından kullanılan güçlü araçlar haline gelmiştir. Bu yazıda, Bert Hellinger’in hayatını, önemli alıntılarını, eserlerini ve geliştirdiği terapi yöntemlerini ele alacağız. Hellinger’in çalışmaları, insan ilişkileri ve psikolojik sağlık üzerinde derin etkiler yaratmıştır. Biz bu yazıda onun katkılarını daha yakından inceleyeceğiz.

Hazırsanız, Hellinger’ın hayatına ve Hellinger terapisine derin bir bakış ile giriş yapalım:

Bert Hellinger’in Hayatı: Kapsamlı Bir Şekilde

Bert Hellinger, 1925 yılında Almanya’da doğmuş ve gençliğinde İkinci Dünya Savaşı’nın zorlukları içerisinde yaşamıştır. Nazilere karşı çıkan bir Katolik örgütü ile zaman geçirerek, ahlaki değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. Savaş sonrası Hellinger, Katolik bir rahip olarak Güney Afrika’ya gitmiş ve burada Zulu halkıyla çalışmıştır. Bu deneyim, onun daha sonraları geliştireceği terapi yöntemlerinde önemli bir yer tutmuştur.

Bert hellinger youtube

Çocukluk ve Gençlik: Hellinger’in İlk Yılları

Bert Hellinger‘in çocukluğu ve gençliği, Nazi Almanyası’nın karışık dönemleriyle şekillendi. Genç yaşta, milliyetçi sosyalizme karşı çıkan bir Katolik organizasyonuna katılımı nedeniyle Gestapo’nun gözetimiyle karşı karşıya kaldı. 17 yaşında, askere yazılarak ve daha sonra savaş esiri olarak yakalanarak hayatında dramatik bir döneme girdi. Bu deneyimler, sadece savaşın dehşetlerine maruz kalmakla kalmayıp, aynı zamanda onda insan acısına dair derin bir düşünce ve iç huzuru arayışı tohumları ekledi.

Savaştan sonra Hellinger, hayatını ruhani hizmete adamaya karar verdi ve bir Katolik düzenine girdi. Bu dönemdeki içsel muhasebe ve çalışmalar, onu inanç, amaç ve insan bağlantısının doğası ve aşkın niteliği konularında derinlemesine araştırmaya itti.

Rahipliğe Giden Yol ve Afrika’da Hayat

Dini bir çağrı, Hellinger’ı birçok yıl boyunca Güney Afrika’da misyoner olarak çalıştığı Afrika’ya götürdü. Bu deneyim kritikti, çünkü ona tamamen farklı bir kültüre dalma ve insan sorunlarının evrenselliğini ile toplulukların çatışmaları nasıl karşıladığını ve çözdüğünü ilk elden gözlemleme fırsatı verdi. Afrika’daki çalışmaları, kültürel değerlerin göreceliğine ve bunların aile ve kişisel dinamikler üzerindeki derin etkisine dair anlayışını zenginleştirdi.

Okulları yöneterek ve rahip olarak görev yaparken, Hellinger derin bir empati ve ruhun bakımı için pratik bir yaklaşım geliştirdi. Bu süre zarfında, başkalarına yardım yaklaşımını sorgulamaya ve genişletmeye başladı, kendisine bir bakanın sorduğu temel bir soru tarafından ilham aldı: “Senin için daha önemli olan nedir, ideallerin mi yoksa insanlar mı?” Bu sorgulama, onu hayat misyonunu yeniden düşünmeye ve çalışmasının merkezine insan ihtiyaçlarını ve duygusal iyileşmeyi koymaya yönlendirdi.

Teolojiden Psikoterapiye: Kariyer Değişimi

Yıllar süren misyonerlik hizmetinden sonra, Hellinger insanlara iyileşme yolunda yardımcı olmanın yeni yollarını keşfetme ihtiyacı hissetti. Bu arzu, onu rahipliği bırakıp psikoterapi dünyasına adım atmaya ve insan doğasının derin bir anlayışını uygulayabileceği verimli bir alan bulmaya itti. Teolojiden psikoterapiye geçişi ani değil, insanın acısını daha geniş bir perspektiften anlama ve hafifletme arzusunun doğal bir evrimiydi.

Terapist olma yolculuğunda Hellinger psikanaliz, primal terapi, psikodrama ve nöro-dil programlama da dahil olmak üzere geniş bir psikoterapi yaklaşımı yelpazesi üzerine eğitim aldı. Bu metodların çeşitliliği, terapötik yaklaşımını zenginleştirdi ve nihayetinde aile dizilimlerini şekillendirecek çok yönlü bir araç kutusu sağladı. Travmanın ve çatışmanın derin köklerini anlamaya olan adanmışlığı, onu sadece semptomları değil, aynı zamanda psikolojik ve duygusal sorunların altında yatan nedenleri de ele alan bir pratik geliştirmeye yönlendirdi.

Önerilen Yazı: En Detaylı Şekilde Kişisel Gelişim Nedir? Görebileceğiniz En İyi Tavsiyeler

Aile Dizilimlerinin Gelişimi

Hellinger’in aile dizilimleri üzerine çalışmaları, terapötik keşif ve uygulama yıllarından sonra 80’lerde şekillenmeye başladı. Nesiller boyu aktarılan tekrar eden kalıpları tanımlayarak, Hellinger birçok bireysel sorun ve çatışmanın köklerinin daha geniş aile sisteminde yattığı sonucuna vardı. Böylece, aile dizilimleri, bu gizli dinamikleri ortaya çıkarıp çözümleyen, insanlara atalarının duygusal ve psikolojik yüklerinden kurtulma yolu sunan devrimci bir yaklaşım haline geldi.

bert hellinger terapisi aile dizimi

Bu metodoloji, katılımcıların bir terapi alanında aile üyelerini temsil etmelerine olanak tanır, böylece genellikle ifade etmesi zor olan etkileşimler ve duygular açığa çıkar. Bu süreçle, aile sistemi içindeki dengesizlikler ve dışlamalar belirgin hale gelir, düzeni ve sevgiyi yeniden sağlayacak çözümlerin tanımlanmasını sağlar. Hellinger’in pratiği derinlemesine dönüştürücü olmuş, insanlara geçmişleriyle barış yapma ve daha uyumlu bir geleceğin olasılığını sunmuştur.

Bert hellinger aile dizimi terapisi tam olarak nedir?

Hellinger terapisinin temelinde, bireylerin ailelerindeki bireylerle kuşaklar öncesinden başlayarak görünmez bir bağ ile bağlı olduğu düşüncesi yatar. Bu bağ, bireylerin yaşadıkları olayları, başlarına gelenleri ve psikolojik rahatsızlıkları etkilemektedir.

Aile dizimi terapisine göre, aile içerisinde yaşanan olumsuzluklar, aile fertlerinin DNA’larına kazınmakta ve bu şekilde nesilden nesle aktarılmaktadır. Terapi, bireylerin aileleriyle içsel olarak geri dönerek ve kendi iç dünyalarında barışmalarını sağlamayı amaçlar. Aile dizimi terapisi, travmatik olayların aile sistemini nasıl etkilediğini ve bu etkilerin nesiller boyu nasıl aktarıldığını anlamak için kullanılır.

Aile dizimi terapisinin amacı, bireylerin aileleriyle içsel dünyalarında barışmalarını sağlamak ve aile sisteminin bozulmuş yanlarını onarmaktır. Terapi, bireysel veya grup terapi şekillerinde uygulanabilmektedir. Grup terapisi sırasında, aile dizimi yapılan kişinin akrabalarını ve izleyicileri temsil edecek kişilere ihtiyaç vardır, bu da terapinin en az 10 kişi ile yapılmasını uygun kılar. Bireysel terapide ise, terapist akrabaların yerini alır ve sürekli olarak aile fertleri arasında yer değiştirir.

Bert Hellinger Kitapları

Hellinger, yaşamı boyunca 110’dan fazla kitap yazmış ve çalışmaları 38 farklı dile çevrilmiştir. “Aile Dizimi ile Çözüm Yolu” ve “Kabul Etmenin Özgürlüğü” gibi eserleri, onun terapi yöntemlerini ve felsefesini anlamak için önemli kaynaklardır. Bu kitaplar, Hellinger’in terapi yöntemlerinin teorik temellerini, uygulama örneklerini ve elde edilen sonuçları ayrıntılı bir şekilde ele alır.

Bert Hellinger‘ın en bilindik kitaplarını sıralayacak olursak:

 • Kabul Etmenin Özgürlüğü – Bu eserde, kabul etmenin getirdiği içsel özgürlük ve huzur konuları işlenmektedir.
 • Sevgi Düzenleri – Aile içindeki sevgi bağlarının düzenini ve bu bağların bireyler üzerindeki etkisini anlatır.
 • Yardım Etmenin Düzenleri – Yardımın, nasıl daha etkili ve anlamlı hale getirilebileceğini ele alır.
 • Mutluluğun İki Yolu… – Mutluluk kavramını ve ona ulaşmanın yollarını tartışır.
 • Uzun Bir Yol – Hellinger’in yaşam yolculuğu, deneyimleri ve keşifleri üzerine kişisel bir bakış sunar.
 • Sevgiyle Yükselmek – Sevginin kişisel gelişimdeki rolü ve nasıl bir yükseliş kaynağı olabileceği üzerine odaklanır.

Bert Hellinger Sözleri-Alıntıları

Bert Hellinger’in felsefesi, “Olana tam olarak olduğu gibi rıza gösterme” duruşuna dayanır. Bu yaklaşım, bireyin yaşam koşullarını ve ailesel bağlarını olduğu gibi kabul etmesi ve bunlarla barışık bir şekilde yaşamasını önerir. Hellinger’in pek çok alıntısı, insan ilişkileri, affetme, aile bağları ve kişisel büyüme üzerine derin içgörüler sunar.

 • “Sevgi ne kadar büyükse, bittiğinde olayın trajedisi de o kadar büyük olur.”
 • “Sonunda, her şey dengelemeyle ilgili. Dengeleme huzur verir.”
 • “Cehennem, sevginin olmamasıdır.”
 • “Anne babamıza saygı duyduğumuzda, kendimize saygı duyarız ve kendimize saygı duyduğumuzda, anne babamıza saygı duyarız.”
 • “Olanı kabullenmek, değişim gücü verir.”
 • “Kendi acınızla yüzleşmekten korkmadığınızda, sevgi akar.”
 • “Hayatta başarı, hızlı koşanlara değil, koşmaya devam eden ve her zaman hareket halinde olanlara aittir.”
 • “Mutluluk, içimizdeki çelişkileri bağlayıp uzlaştırma sanatıdır.”
 • “Atalarımızı içimizde taşırız ve kaderlerini kabul edip onurlandırdığımızda, onlara onur veririz.”

“Anne babamız bizim kaderimizdir. Onları olduğu gibi kabul ettiğimizde, kendimizi özgürleştiririz.”

 • “Suçluluk, zarar verdiğimiz veya haksızlık yaptığımız kişilere kendimizi bağlama yoludur.”
 • “Sevgide büyümek için, en derin korku ve üzüntülerimizle yüzleşmeye ve onları kucaklamaya cesaret etmeliyiz.”
 • “İnkar ettiğimiz bizi boyunduruk altına alır. Kabul ettiğimiz bizi dönüştürür.”
 • “İçinizde sizi hayata bağlayan bir güç var—Onu arayın.”
 • “İyi bir ilişkide, insanlar birbirlerini tanır ve birbirlerinin kırılganlıklarını anlar ve saygı duyarlar.”
 • “Bazen, sevgi, istediklerimizden vazgeçmek anlamına gelir, gerekeni vermek için.”
 • “Acı çekmek, hayatın kalbine daha derin bir yolculuktur.”
 • “İnsanlar, evrenle ve tüm güçleriyle olan ilişkilerini, birliğini fark ettiğinde, ruhlarda barış başlar.”
 • “Aile sistemimizin herhangi bir parçasını dışladığımızda, hayatlarımızda benzer kaderleri tekrarlarız.”

“Barışa ilk adım, ışıkta sabit durmaktır.”

 • “Çocuklar, nadiren veya asla anne babalarından daha mutlu veya daha tatmin edici bir hayat yaşamaya cesaret eder.”
 • “Anne babanın sevgisi, tüm gücümüzün kaynağıdır.”
 • “Bir hareket, kalp yönlendirmeli; aksi takdirde, sadece bir değişiklik olur, ama bir çözüm değil.”
 • “Bir başkasının gözlerine sevgiyle baktığımız her an, ruhlarımızı güzelleştiririz.”
 • “Sevginin emirleri, anne babamıza ve atalarımıza saygı duymamızı gerektirir ve bunu yaparak, dünyadaki haklı yerimizi buluruz.”

Bert Hellinger’e Atfedilen Şiir

Öncelikle şunu belirtelim, kabul ediyorum şiiri Bert Hellinger’e ait olmadığı söyleniyor. Bazı kaynaklar da ise bu şiirin Bert Hellinger’e ait olduğu söyleniyor. Her ne olursa olsun, biz yine de sizler için bu şiiri buraya bıraktık.

 • Hayat seni hayal kırıklığına uğratır, böylece illüzyonlarla yaşamayı bırakır ve gerçekliği görürsün.
 • Hayat, sadece önemli olanın kalana kadar her şeyi gereksiz yıkar.
 • Hayat sana rahat vermez, böylece kendini suçlamayı bırakır ve her şeyi olduğu gibi kabul edersin.
 • Hayat, şikayet etmeyi bırakıp teşekkür etmeye başlayana kadar sahip olduklarını senden alır.
 • Hayat sana çatışmalar gönderir, iyileşmen için, dışarıya bakmayı bırakıp içinde ne olduğunu yansıtmaya başlamış olman için.
 • Hayat, dersi öğrenmeye karar verene kadar tekrar tekrar düşmene izin verir.
 • Hayat seni yolundan çıkarır ve kavşaklar sunar, her şeyi kontrol etmeyi bırakıp bir nehir gibi akana kadar.
 • Hayat yoluna düşmanlar koyar, tepki vermeyi bırakana kadar.
 • Hayat, korkuyu bırakıp inancı bulana kadar seni korkutur ve ürkütür.
 • Hayat seni sevdiklerinden uzaklaştırır, senin bu beden olmadığını, içinde taşıdığın ruh olduğunu anlayana kadar.
 • Hayat, her şeyi ciddiye almaktan vazgeçip kendine gülebileceğin kadar sana defalarca dalga geçer.
 • Hayat, içine ışık girebilmesi için gerektiği kadar seni parçalara ayırır.
 • Hayat sana asi insanlar gönderir, her şeyi kontrol etmeyi bırakana kadar.
 • Hayat, sonunda duyana kadar aynı mesajı gerekirse çığlıklar ve yankılarla tekrarlar.
 • Hayat seni uyandırmak için şimşekler ve fırtınalar gönderir.
 • Hayat seni alçaltır ve bazen defalarca seni çözer, egonun ölmesine karar verene kadar.
 • Hayat, malları ve büyüklüğü bırakıp hizmet etmeye başlayana kadar sana malları ve büyüklüğü reddeder.
 • Hayat kanatlarını keser ve köklerini budar, kanatlara ve köklere ihtiyacın kalmayana ve sadece formlarda kaybolup varlığın uçup gitmeye hazır olana kadar.
 • Hayat sana mucizeleri reddeder, her şeyin bir mucize olduğunu anlayana kadar.
 • Hayat zamanını kısaltır, böylece yaşamayı öğrenmek için acele edersin.
 • Hayat sana alay eder, her şeyden ve kimlikten vazgeçene ve böylece her şey olana kadar.
 • Hayat sana istediklerini değil, evrimleşmen için ihtiyacın olanı verir.
 • Hayat seni yaralar ve işkence eder, kaprislerini ve öfkelerini bırakıp nefesini takdir edene kadar.
 • Hayat, hayata çıkıp onları aramayı öğrenene kadar sana hazineleri saklar.
 • Hayat, onu herkeste ve her şeyde görene kadar sana Tanrı’yı reddeder.
 • Hayat seni uyandırır, budar, kırar, hayal kırıklığına uğratır… ama inan bana, bu senin en iyi ‘ben’inin ortaya çıkması içindir… ta ki içinde sadece sevgi kalana kadar.

Bert Hellinger hayatı be Hellinger terapisi konulu yazımız buraya kadardı. Umarız Bert Hellinger sözleri hoşunuza gitmiştir.

Bert Hellinger konulu yazımızda kullanılan kaynaklar:
The Healing and Spiritual Mastery of Bert Hellinger: “I Allow” Poem and Life Inspiration
Bert Hellinger and Family Constellations – John Harris
Bert Hellinger5/2 - (5 votes)

Psikoloji Meraklısı

Herkese merhaba ben Metin Avcı. Bugüne kadar bir çok psikoloji, kişisel gelişim ve ilişkiler hakkında içerikler ürettim. Şimdi ise BlogLabs web sitesinde içerik üretiyorum. Psikoloji 4. sınıf öğrencisiyim. Gerek okullarda gerekse de staj yerlerinde öğrendiğim şeyleri burada paylaşmaktan geri durmuyorum. Bir konu hakkında olabilecek tüm kaynakları taramaya çalışıyorum. Ardından sizlere bu güzel içerikleri paylaşıyorum. Takip edin.

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. bert hellinger kimdir sorusuna ve hayatına ve aile dizimi terapisi bu denli güzel anlattığınız için çok minnettarız. yazınızı odt üniversitesinde psikoloji köşemizde yer alan bert hellinger bölümüne koyacağız. psikoterapide zaten hellinger terapisi çok rağbet görüyor. ancak aile dizimi yaptıranların yorumlarını bulamadım. eksi de ve çeşitli yerlerde baktım ama aile dizimi yaptıranların yorumlarına rast gelemedim. neyse 🙂 hellinger hakkında güzel bir kaynak edindik 🙂

 2. bşrçok kaynakta bert hellinger’e ait şiir olarak geçiyor bu verdiğiniz şiir. ancak bazı yerlerde de bu şiir bert hellinger’e atfediliyor. yine de bu güzel şiiri bizimle paylaştığınız için çoook tesekkğr ederim.

 3. Bert hellinger in hayatını bu denli güzel anlattığınız sağolun. yaızdan da ufak bir deneyim elde edenlere ve kendi deneyimlerinizi aktardığınız için çok teşekkrler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu