Psikoloji

12 Madde İle Bir Annenin Kızını Sevmediği Nasıl Anlaşılır?

Bu yazıda ne var?
 • Bir anne kendi çocuğunu neden sevmez?
 • Bir annenin kızını sevmediğini gösteren davranışlar nelerdir?
 • Anne sevgi eksikliği nelere yol açar?

Size bir annenin kızını sevmediği nasıl anlaşılır diye sorulduğu zaman, ne cevap verirdiniz? Davranış ve tavırlar ile mi olduğunu söylerdiniz? Yoksa tamamen iletişimi kesmesiyle mi sevmediğini anlarsınız? Uğruna şiirler yazılan, ayaklarının altına cennet konulan ve gerek toplum gerekse de dizi ve filmler de övgüyle yüceltilen bir varlıktır anne. Ancak ne yazık ki bu herkes için böyle değildir.

Bir anne kızını neden sevmez diye sormak yerine belki de “bir anne kızını nasıl sever?” sorunu sormalıyız. Anneniz sizi seviyor olabilir, ancak bunu gösteremiyordur. Ya da anne, ruhsal bunalımlara da girmiş olabilir. Her ne olursa olsun, kendi çocuğunu sevmemek pek iyi bir şey değildir. Lafı daha da uzatmadan, bir annenin kızını sevmediği nasıl anlaşılır konumuza giriş yapalım:

Bir Anne Neden Kızını Sevmez?

kendi kızını sevmeyen bir kadın

Bir annenin kızını neden sevmediği sorusu, kan ve duygusal olarak bu kadar yakın olan iki kişi arasındaki ilişkileri sorgulamaya yöneltiyor. İlk bakışta annenin kızını sevmediği görülse de, bunun nedenleri sadece annelik şefkatinin eksikliğinden çok daha derin ve karmaşık olabilir.

Araştırmalar, annenin kızını sevmemesinin kökenlerinin annenin kendi çocukluğuna dayandığını göstermektedir. Örneğin, anne kendi çocukluğunda ebeveynlerinden sevgi veya ilgi görmediyse, bu olumsuz duyguları kızına yansıtabilir. Ayrıca, anne kızına karşı aşırı eleştirici ya da baskıcı davrandığında, bu durum annenin sevgisinin eksik olmasına neden olabilir.

Annenin kızını diğer çocuklarla kıyaslaması da sevilmeme ilişkilerinin oluşumunda etkili bir faktördür. Anne bir çocuğunu diğerine tercih ettiğinde, bu durum kızda yetersizlik ve güvensizlik hissi yaratabilir.

Bu yazının konusu “bir annenin kızını sevmediği nasıl anlaşılır” olduğu için, “neden” sorusunu uzatmayacağız. Dilerseniz bu konuda, “Anneyi Sevmemek: Annemizi Sevmek Zorunda Mıyız?” konulu yazımızı okuyabilirsiniz.

Annesi tarafından sevilmeyen çocuk ne hisseder?

bir annenin kızını sevmediği nasıl anlaşılır gösteren görsel

Annenin kızını sevmemesiyle ilgili psikolojik sorunlar, kızın zihinsel sağlığı üzerinde ciddi sonuçlara yol açabilir. Sevilmeme ve reddedilme hissi, komplekslerin gelişmesine, düşük benlik saygısına ve bazı durumlarda depresyon veya anksiyete bozukluklarına neden olabilir.

Güven problemi başlı başına bir sorundur. Kız büyüdüğü zaman, yanlış kişilere aşık olabilir, kendisine en ufak sevgiyi gösteren kişiye bağlanabilir.

Bir annenin kızını sevmediği nasıl anlaşılır?

 1. Olumsuz Annelik Deneyimi
 2. Nefret ve Anlaşmazlıklar
 3. Diğer Çocukları İdealize Etme
 4. Geçmiş Travmalar ve Psikolojik Sorunlar
 5. İlişkilerin Değişimi
 6. Negatif Annelik Deneyimi
 7. Anlayışsızlık ve Çatışmalar
 8. Kendi Acılarının Yansıtılması
 9. Maddi Sebepler
 10. Psikolojik Çatışmalar
 11. Kişisel Kompleksler
 12. Yetişkin Kız ve Anne İlişkilerinin Değişimi
annesi tarafından sevilmeyen çocuk

Anne sevgisi eksikliğinin ne gibi sonuçlar doğurabildiğine kısaca değindik. Kendi çocuğunu sevmemek ciddi sorunlara yol açar. Bazen ise anne, çocuğunu nasıl seveceğini bilemez. Bu durum da çocukta “annem beni sevmiyor” gibi düşüncelere yol açabilir. Buna dikkat etmek lazım. Bir annenin çocuğunu sevmediği nasıl anlaşılır öğrenelim.

1. Olumsuz Annelik Deneyimi

Annelik duygularının nasıl olması gerektiği konusundaki düşünceler, gerçeklikle uyumsuz olabilir. Stres, hayal kırıklığı, yalnızlık veya destek eksikliği gibi durumsal faktörler, annenin kızına karşı sevgi ya da bağlılık hissetmemesine neden olabilir. Bir annenin çocuğunu sevmediği nasıl anlaşılır? Ayrıca, çocuğun ihtiyaçlarını karşılayamama hissi de annede olumsuz duygulara yol açabilir. Anne sevgisi eksikliği bu durumda sıkça görülür.

Anne ile kızı arasındaki bağı zorlaştırabilecek diğer faktörler arasında aile içi çatışmalar, annenin tatmin edilmemiş ihtiyaçları, annenin veya kızın psikolojik sorunları, geçmiş travmalar ve benzeri durumlar yer alabilir. Kendi çocuğunu sevmemek, bu tür durumlarla ilişkilendirilebilir.

2. Nefret ve Anlaşmazlıklar

Birçok anne için, aile içi anlaşmazlıklar ve akraba ilişkileri tetikleyici olabilir, bu da kıskançlık veya rahatsızlık hissine yol açabilir. Annenin kızına sevgi göstermemesi, katı ve esnek olmayan ilişki beklentilerinden kaynaklanabilir.

Annenin, diğer çocuklara veya çevresindekilere duyduğu sevgiyle kıyaslandığında, kendi çocuğunu sevmemek zor olabilir. Bu tür durumlar, anne ve kız arasındaki ilişkiyi daha da karmaşık hale getirebilir.

3. Diğer Çocukları İdealize Etme

Annenin, kızını diğer çocuklarla kıyaslayarak idealize etmesi de bu duruma yol açabilir. Diğer çocuklarda gördüğü olumlu özellikleri kendi çocuğunda eksik olarak görmesi, kıskançlık ve anlaşmazlıklara neden olabilir. Annenin bu davranışı sonucu kız çocuğu “galiba artık annem beni sevmiyor” diye düşüncelere girebilir.

Toplumun ve çevrenin toksik etkileri, annenin kendi çocuğunu eleştirmesine ve başkalarını idealize etmesine yol açabilir.

Anne, kendi çocuğundan uzaklaşarak, diğer çocuklarla teselli bulabilir ve bu da ilişkilerde korunma mekanizması olarak işleyebilir. Örneğin diğer çocuklara verdiği sevgiyi, kendi kızına vermez.

4. Geçmiş Travmalar ve Psikolojik Sorunlar

Anne sevgisi eksikliği, annenin geçmişte yaşadığı travmalar ve çözülmemiş psikolojik sorunlardan kaynaklanabilir. Anne, geçmişte yaşadığı olumsuz deneyimleri kızına yansıtabilir ve bu da ilişkiyi zorlaştırabilir. Bu döngüyü anlamak, hem anne hem de çocuk için iyileşme sürecini başlatabilir. Özellikle sorunlu bir ailede, anne kendi kızından da nefret edebilir.

Bir hastam şunu söylemişti, “kocamı sevmediğim için artık kendi çocuklarımı da sevmemeye başladım”.

5. İlişkilerin Değişimi

Anne-kız ilişkilerinin zaman içinde değişebileceğini anlamak önemlidir. Kız çocuğunun büyümesi ve bağımsızlaşması, anne ve kız arasındaki dinamikleri etkileyebilir. Annenin, kızının bağımsızlığını kabullenmesi ve duygusal tepkilerini kontrol edebilmesi, ilişkinin sağlıklı bir şekilde devam etmesine yardımcı olabilir.

6. Negatif Annelik Deneyimi

Annelik beklentileri, gerçeklikle örtüşmeyebilir. Stres, hayal kırıklığı, izolasyon veya destek eksikliği gibi faktörler, annenin çocuğuna karşı bağlanma veya sevgi hissetmemesine yol açabilir. Çocuğun ihtiyaçlarını karşılayamama hissi de negatif duygulara neden olabilir. Aile içi çatışmalar, annenin karşılanmamış ihtiyaçları, psikolojik sorunlar ve geçmiş travmalar da anne-kız ilişkisinde zorluklar yaratabilir.

7. Anlayışsızlık ve Çatışmalar

Birçok anne, kardeş veya akraba ile anlaşmazlık yaşadığında kıskançlık veya kızgınlık hissedebilir. Anne, ideal ilişkiler hakkındaki katı görüşleri nedeniyle kızına bağlanma hissedemeyebilir. Başkalarına olan sevgisini açıkça ifade etmek zor olabilir, özellikle de diğer çocuklarını veya çevresindeki insanları sevdiğinde.

8. Kendi Acılarının Yansıtılması

Ebeveynlerin çözülmemiş iç çatışmaları, çocuklarına yansıyabilir. Kızlar, annelerinin geçmiş travmalarından kaynaklanan öfke ve kızgınlıklarını kendi duyguları gibi hissedebilir. Bu döngüyü anlamak, kızların kendi duygularını tanımasına ve bu duyguları aile dinamiğinden ayırmasına yardımcı olabilir.

Kendi çocuğunu sevmemek, bazen de kendi sıkıntılarını çocuğa aktarmaktan kaynaklanır.

9. Maddi Sebepler

“Bir annenin kızını sevmediği nasıl anlaşılır” diye sorulduğunda verilecek cevap maddi sebeplerdir. Maalesef ki maddi sebepler, en yakınlarımız ile çatışmamıza neden olabilir. Aile içi çatışmalar çoğu zaman maddi sorunlardan kaynaklanır. Finansal problemler, annenin kızına karşı olumsuz duygular beslemesine neden olabilir. Maddi sıkıntılar, aile içindeki güven düzeyini de etkileyebilir.

Çünkü annede şöyle düşünceler meydana gelir “anca evde oturur-aldığı para neye yetiyor ki“.

10. Psikolojik Çatışmalar

Ebeveynlerin iş veya diğer sorumluluklar nedeniyle çocuklarıyla zaman geçirememesi, sınırların ihlaline ve olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu durum, çocukluk döneminde kurulan ilişkileri ve etkileşim kurallarını etkiler.

Aynı zaman da annenin, eşiyle yaşadığı sorunlar da çocuklara yansıyabilir. Özellikle kız, anneye daha yakın olduğu için,

11. Kişisel Kompleksler

Annelerin kişisel kompleksleri, kızlarıyla olan ilişkilerinde zorluklara neden olabilir. Yetersizlik kompleksi, geçmişteki hatalar veya başarısızlıklar, annenin kendini ve kızını eleştirmesine yol açabilir. Bu durum, annenin kızına karşı olumsuz duygular beslemesine neden olabilir.

12. Yetişkin Kız ve Anne İlişkilerinin Değişimi

Anne ve kız arasındaki ilişkiler zamanla değişebilir. Kızın bağımsızlık kazanması, anne-kız dinamiğini etkileyebilir. Annenin, kızının bağımsızlık arzusunu kabul etmekte zorlanması, ilişkide gerilime neden olabilir. Açık iletişim ve karşılıklı anlayış, ilişkilerin iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

Ne yapılmalı?

Buraya kadar bir annenin kızını sevmediği nasıl anlaşılır hakkında sizlere çeşitli bilgiler verdik. Ancak unutulmamalıdır ki annenizin sizi sevmemediği konusunda yanlış düşünebilirsiniz. Bazı anneler sevgilerini gösteremezler, bu da dışarıdan olumsuz bir görünüm bırakır.

Bir annenin belirli bir durumda kızını neden sevmediğine bakılmaksızın, ilişkiyi düzeltmek için önlemler almak gerekir. Olabildiğince iyi konularda sohbetler edilmeye çalışılmalı. Annenizin sizi sevmediğini, sizi istemediğini düşünüyorsanız bu konuyu ona açın. Dile getirin ve “anne beni seviyor musun” diye soru sorun. Annem beni sevmiyor diye düşünmek size bir şey kazandırmaz.

Yetişkin bir birey annesiyle olan sorunlarını daha rahat dile getirir. Ancak, yaşınız ufak ise erkenden bir şeyler yapmaya başlamalısınız. Anneniz ile konuşmayı deneyin. Ek olarak anneler ile ilgili daha fazla yazıya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Anneyi Sevmemek: Annemizi Sevmek Zorunda Mıyız?

Sağlıksız Anne Kız İlişkisi Sebepleri ve Sonuçları Nelerdir?

Kızın Anneye Öfkesinin Sebepleri Nelerdir? Anneye Duyulan Öfke Kontrol Edilebilir Mi?

Psikolojisi Bozuk Anne Davranışları Nelerdir? Bu Konuda Neler Yapabilirsiniz?

Bir annenin kızını sevmediği nasıl anlaşılır konulu yazımız buraya kadar. Kullanılan kaynaklar aşağıda listelenmiştir.

4.9/8 - (5 votes)

Psikoloji Meraklısı

Herkese merhaba ben Metin Avcı. Bugüne kadar bir çok psikoloji, kişisel gelişim ve ilişkiler hakkında içerikler ürettim. Şimdi ise BlogLabs web sitesinde içerik üretiyorum. Psikoloji 4. sınıf öğrencisiyim. Gerek okullarda gerekse de staj yerlerinde öğrendiğim şeyleri burada paylaşmaktan geri durmuyorum. Bir konu hakkında olabilecek tüm kaynakları taramaya çalışıyorum. Ardından sizlere bu güzel içerikleri paylaşıyorum. Takip edin.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Annenin kendi kızını sevmemesi ne kadar kötü bişey
  Bu çocuk çok kötü deneyimler eder, ben de öyleyim. Hayat tecrübelerim hiç iyi gitmedi hocam annemin beni sevmediğinin beni umursamadığının farkına vardığım zaman dünyam basıma yıkıldı metin hocam
  Ama artık yaşım 40 oldu neredeyse bu saatten sonra çocuğum beni sevsin yeter

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu